Help

Vertrouwenspersonen zijn niet verplicht om dit te doen. Alle wensen die jij vastlegt in Afternote, zijn bedoeld als richtlijn of hulpmiddel. Het zijn verzoeken van jou aan je vertrouwenspersonen en andere nabestaanden.

Je kunt het beschouwen als een laatste eerbetoon, waar je vertrouwenspersonen zo goed mogelijk invulling aan proberen te geven.