Help

Op de pagina account>vertrouwenspersonen, kun je mensen een verzoek sturen om jouw vertrouwenspersoon voor Afternote te worden. Nadat je iemand een verzoek hebt gestuurd verschijnen hier de gegevens van deze persoon, met de status van het verzoek.
 
De persoon die je een verzoek hebt gestuurd ontvangt een e-mail met uitleg over Afternote en wat het inhoudt om iemands vertrouwenspersoon te zijn. Via een link in de e-mail kan het verzoek worden geaccepteerd of geweigerd. Nadat er op het verzoek is gereageerd ontvangt je hiervan een bevestiging per e-mail.
 
Als iemand je verzoek accepteert dan worden beide accounts automatisch aan elkaar gekoppeld. Je kunt maximaal drie vertrouwenspersonen aan je account koppelen.
 
Belangrijk! Wanneer je iemand een verzoek stuurt en deze persoon heeft al een account bij Afternote, dan is het belangrijk dat je dit verzoek naar het e-mailadres stuurt waarmee deze persoon zich heeft geregistreerd. Stuur je dit naar een ander e-mailadres dan vind er geen koppeling plaats tussen beide accounts en kan deze persoon geen toegang krijgen tot je gegevens, nadat je bent overleden.