Help

Op de pagina account>vertrouwenspersonen kun je mensen verwijderen voor wie je geen vertrouwenspersoon meer wilt zijn.

Wanneer je op de gegevens van deze persoon klikt, dan verschijnt er een veld met de link verwijderen. Nadat je dit bevestigd hebt wordt de koppeling tussen beide accounts verwijderd en ontvangt de betreffende persoon hiervan een e-mail.