Help

Om het YouTube account van een overleden persoon definitief te verwijderen moeten nabestaanden een verzoek indienen bij YouTube. Daarna krijgen zij  toegang tot het account en kunnen zij het account zelf verwijderen. Voor dit verzoek zijn de volgende gegevens van belang:
  • De gebruikersnaam en het e-mailadres van het YouTube account.
  • De overlijdensakte van de overleden gebruiker.
  • Een kopie paspoort van de aanvrager van het verzoek en van de overleden gebruiker.
  • Een verklaring van de notaris waarin de aanvrager van het verzoek als bevoegd persoon word aangewezen. Deze verklaring moet minimaal de volledige naam, contactinformatie, e-mailadres en de verhouding tot de overledene bevatten.
  • Bij het verzoek moet duidelijk aangegeven worden dat het om het verwijderen van het account van een overleden gebruiker gaat.

Deze informatie moet in het Engels per post of per fax worden verstuurd naar:

YouTube, LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA
Fax: +1 650-253-0001