Help

Het Twitter account van iemand die overleden is kan door een familielid of een bevoegd persoon worden gedeactiveerd en verwijderd. Om dit verzoek in te dienen zijn de volgende gegevens van belang:
  • De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (@gebruiker of twitter.com/gebruikersnaam).
  • Een kopie van de overlijdensakte.
  • Een kopie identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs.
  • Een ondertekende verklaring met daarin de naam van de aanvrager, e-mailadres, contact informatie, relatie met de overleden gebruiker, en de gewenste actie (verwijderen account).
  • Een korte omschrijving, als bewijs dat het betreffende account. daadwerkelijk behoorde aan de overleden gebruiker. Dit is met name belangrijk wanneer de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam van het account.
  • Een verwijzing naar een online artikel of kopie van een krantenartikel kan optioneel worden toegevoegd.

Deze informatie moet in het Engels per post of per fax worden verstuurd naar:

Twitter, Inc.
c/o: Trust & Safety
1355 Market St., Suite 900
San Francisco, CA 94103
Fax : 1-415-865-5405


Op basis van de toegezonden informatie wordt het account door Twitter gedeactiveerd. Dit betekent dat tweets die in het verleden geplaatst zijn worden verwijderd, en niet meer zichtbaar zijn voor anderen. Twitter zal in een reactie aangeven of er nog aanvullende gegevens nodig zijn, om er zeker van te zijn dat de betreffende gebruiker daadwerkelijk overleden is. Daarna wordt het account verwijderd. Vanwege de privacy wetgeving mag en kan Twitter geen toegang geven aan familie of derden om in te loggen op een account van een overledene.

Meer informatie is te vinden via: https://support.twitter.com/articles/87894-how-to-contact-twitter-about-a-deceased-user#