Help

Het LinkedIn account van een overleden persoon kan worden verwijderd via een online formulier in het LinkedIn helpcentrum.

Fase 1
De aanvrager van het verzoek moet eerst zijn of haar naam en e-mailadres toezenden. Daarna ontvang de aanvrager een toegangscode per e-mail om het overlijden te melden.

Fase 2
LinkedIn heeft in dit proces de volgende informatie nodig:
  • De relatie van de aanvrager tot de overleden gebruiker.
  • De gebruikersnaam van de overleden LinkedIn gebruiker.
  • Het e-mailadres dat door de overleden gebruiker werd gebruikt voor het LinkedIn-account.
  • De url link van het LinkedIn profiel.
  • De meest recente organisatie waar de overleden persoon werkzaam was.

Nadat het formulier is ingevuld wordt dit naar LinkedIn verstuurd ter controle. Na goedkeuring van de toegezonden informatie wordt het account verwijderd en komen alle gegevens te vervallen.