Help

Het account van een overleden Instagram gebruiker kan worden verwijderd als nabestaanden melding doen van het overlijden bij het Instagram helpcentrum. Dit kan via het online formulier 'Het Instagram account van een overleden persoon rapporteren'. Hierbij de de volgende informatie van belang:
  • De relatie tussen de aanvrager tot de overleden gebruiker.
  • De Instagram gebruikersnaam van de aanvrager (als deze is geregistreerd).
  • Het e-mailadres aanvrager.
  • De volledige naam van de overleden gebruiker.
  • De Instagram gebruikersnaam van de overleden gebruiker.
  • De url link naar het Instagram account van de overleden gebruiker.
  • Een kopie van de overlijdensakte.