Help

Inactieve Account Manager en Inactiviteitsvoorkeuren
Gebruikers van Google kunnen sinds 2013 inactiviteitsvoorkeuren opgeven voor een Google account. Er kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat wanneer er 3 maanden niet wordt inlogt, het account wordt verwijderd. Deze periode heet een time-out periode. Als de gebruiker na een waarschuwing per SMS of e-mail niet inlogt, wordt de opgegeven vertrouwenspersoon ingelicht. Het is ook mogelijk dat gebruikers Google een instructie geven om data zoals e-mails, video en geschiedenis ook aan Google beschikbaar te stellen voordat  het account wordt verwijderd

Om gebruik te maken van de verschillende diensten die Google aanbiedt, kunnen gebruikers met één account inloggen bij Gmail, YouTube en bijvoorbeeld Google Analytics. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Google e-mailadres (Gmail), of een gebruikersnaam.

Om het Google account van een overledene op te heffen, hanteert Google een zorgvuldige procedure, die bestaat uit 2 fasen.

Fase 1
In de eerste fase zijn de volgende gegevens van belang:
  • De volledige naam van de aanvrager.
  • Het postadres van de aanvrager.
  • Het e-mailadres aanvrager.
  • Een kopie van een officieel indentiteitsbewijs of rijbewijs.
  • Het Gmail-adres of de Google gebruikersnaam van de overleden gebruiker.
  • De overlijdensakte van de overleden gebruiker, incl. een beëdigde Engelse vertaling als het geen Engelstalig document is.
  • De volgende informatie uit een e-mailwisseling met het e-mailadres dat aan het betreffende Google-account is gekoppeld, die u op uw e-mailadres heeft ontvangen: De volledige berichtkop van het e-mailbericht. Hierbij moet alles gekopieerd worden vanaf 'Delivered-To:' tot en met de regel 'References'. En daarnaast de gehele inhoud van het bericht.

Deze informatie moet in het Engels per post of per fax worden verstuurd naar:

Google Inc.
Gmail User Support - Decedents' Accounts
c/o Google Custodian of Records
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, VS
Fax: + 1 650-644-035


Wanneer Google deze gegevens in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de aanvrager een bericht met de instructies voor fase 2

Fase 2
In deze fase moeten een aantal juridische stappen ondernomen worden, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij een Amerikaanse rechtbank en/of het overleggen van extra bewijsstukken.

Omdat Google veel belang hecht aan de privacy van de gebruiker, geeft men op voorhand geen garantie dat een account ook daadwerkelijk wordt opgeheven. Meer informatie is te vinden in het helpcentrum van Google.