Help

Het formaat van de foto mag niet kleiner zijn dan 136px x 136px en niet groter dan 4MB. Ook moet het bestandstype overeenkomen met een jpg, tif of png.

​Als de foto aan deze voorwaarden voldoet en het lukt nog steeds niet om deze toe te voegen, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: support@afternote.com, zodat het Afternote Team je verder kan helpen.