Help

Het formaat van de foto mag niet kleiner zijn dan 136px x 136px en niet groter dan 4MB. Ook moet het bestandstype overeenkomen met een jpg, tif of png. 

Als de foto aan deze voorwaarden voldoet en het lukt nog steeds niet om deze toe te voegen, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: support@afternote.com, zodat het Afternote Team je verder kan helpen.