Help

Wanneer je bent overleden kunnen de vertrouwenspersonen die aan je account zijn gekoppeld, toegang krijgen tot je gegevens. 

Zo kunnen zij ervoor zorgen dat jouw laatste wensen goed worden nageleefd, berichten worden verzonden aan dierbaren en foto’s kunnen worden bewaard als waardevolle herinnering. Meer informatie over dit onderwerp vind je bij overlijden.